როგორც თოვლი თავზე (ქართულად) / Pick Up Your Belongings (Un chien dans un jeu de quilles)
პროექტი ა (ქართულად) /  Project A ('A' gai wak)
ნოსტალგია (ქართულად) / Nostalghia
შიმშილი (ქართულად)   / The Hunger
გარიყულნი (ქართულად)/ The Outsiders
ბანზაი (ქართულად) / Banzaï
საჰარა (ქართულად) / Sahara
საშობაო ისტორია (ქართულად) / A Christmas Story
ჩქარა დადგეს კვირა (ქართულად) / Confidentially Yours (Vivement dimanche!)
გავცვალოთ ადგილები (ქართულად) /  Trading Places