ანესთეზია (ქართულად) / Anesthesi
ლეგენდა სურიოტაიზე (ქართულად) / The Legend of Suriyothai
იესო (ქართულად) /  Jesus
92 წლის ზაფხული (ქართულად) / Summer of '92
ითაკა (ქართულად) / Ithaca
წარსული უხილავია (ქართულად) / To Walk Invisible
ნორა (ქართულად) / Nora
მეორე დღე რომ დაღამდა (ქართულად) / The Night of the Following Day
გასულ ზაფხულს (ქართულად)  / Last Summer
სასწაული მეშვიდე საკანში (ქართულად) / Miracle in Cell No. 7
თითქმის მეგობრები (ქართულად) / Almost Friends
გოგონა მონაკოდან (ქართულად) / The Girl from Monaco
გამოცანა (ქართულად) / The Riddle
პაპანაქება (ქაფრთულად) / Swelter
სიერა ბერჯესი უიღბლოა (ქართულად) / Sierra Burgess Is a Loser
ტყვე (ქართულად) / Captive
მობი დიკი (ქართულად) / 2010: Moby Dick
ჩრდილთან ბრძოლა (ქართულად)  / Shadowboxing
ბოროტება (ქართულად) / For the Good of Others
მგელი (ქართულად) / Wolf (Börü)